רשות ניקוז ונחלים כרמל הינה אחת מ-11
רשויות ניקוז ארציות.
מספר התושבים בה: כ- 281,000
שטחה: 528,303 דונם

מפת אגני היקוות של נחלים עיקריים בתחום ר.נ. כרמל
הקליקו על האיזורים השונים כדי להכיר את פעילות השימור והשיקום שנעשתה במקום
צילום אוויר: אליהו גז