בעלי תפקידים ברשות  • אריה שרון – יו"ר

  • משה יזרעאלי – מנכ"ל

  • איתמר לוי – מפקח

  • רע תלמי – גזבר

  • אילנה שני – הנה"ח

ייעוץ:

  • אסף מירוז – יועץ אקולוגי לרשות

  • ישו דריי – יועץ לנושאי ארכיאולוגיה ושימור