מכרז פומבי למנהל אגף כספים - מכרז מס' 1/2022
דרוש/ה רכז/ת פרויקטים בקהילה
מכרז פומבי כ"א 01/2022 דרוש/ה גזבר/ית לרשות ניקוז ונחלים כרמל
מודעה למשרת מנכ''ל-ית
שאלון אישי למגישי מועמדות משרת מנכ''ל-ית
מכרז מס' 2/2019
הזמנה להשתתפות במכרז לביצוע עבודות שימור, שִ חְ זוּר ושיקום גשר וילהלם ההיסטורי בשפך נחל תנינים
מכרז 1/2019
הזמנה להשתתפות במכרז לביצוע עבודות פיתוח לשיקום נחל דליה בתחום רשות ניקוז כרמל
נוסח פרסום בעיתונות
רשות ניקוז כרמל - מכרז לביצוע עבודות תחזוקה