קיבוץ עין כרמל ד.נ. חוף הכרמל 30860

מזכירות: 04-9844550

הנהל"ח: 04-9844575

פקס: 04-9844210

עבור הנהלת הרשות: [email protected]

עבור חשבונות וגזברות: [email protected]