אמנה

אמנה לביצוע מכלול פעולות הניקוז בכפוף לחובת שימור וטיפוח ערכי טבע וסביבה

כריתת אמנה בין רשות ניקוז כרמל ורשות הטבע והגנים

האמנה כוללת מסמך הבנות הנתמך במפה מפורטת ומוסכמת. עיקרי האמנה הם:

  • מתן עדיפות להסדרה ע"י תעלות עפר מיוצבות בצמחיית המקום.

  • הגדרת פעולות התחזוקה המותרות בכל קטע נחל - זאת על פי קוד צבע, שנקבע בתקנון, הנספח לתשריט.

  • שילוב אדריכל נוף בכל תכנון הנדסי.

to the top
לראש הדף