דלג לתוכן ראשי

חוק חופש המידע

שקיפות

חוק חופש המידע 

חוק חופש המידע קובע  את הזכות של כל  אזרח ותושב לפנות לרשות ציבורית ולקבל ממנה מידע, וזאת בתנאי שהמידע אינו פוגע  באופן ישיר או עקיף באינטרס אחר, כמו ביטחון המדינה, סודות מסחריים, פרטיות של אדם אחר ועוד, כאשר גם במקרה מהסוג הזה על הרשות למסור הסבר לכך בכתב.

 

תהליך הגשת הבקשה

הגשת הבקשה לקבלת מידע מרשות ניקוז ונחלים כרמל תעשה על ידי הטופס המופיע בהמשך.

לאחר תשלום האגרה ומילוי הטופס הייעודי – יש להעביר את הבקשה  אל הממונה על חוק חופש המידע ברשות: מור מויאל  בדוא"ל [email protected], פקס 04-9844210  או בדואר לכתובת קיבוץ עין כרמל ד.נ. חוף הכרמל 30860.

 

טיפול בבקשה:

בהתאם לחוק, בחינת הבקשה תעשה תוך 30 יום, אך במקרה הצורך רשאי הממונה ברשות להאריך זאת ל-90 יום. 

במידה והמידע המבוקש נוגע לצד שלישי – על הרשות לפנות לצד השלישי ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה זו מאריכה את זמן הטיפול בבקשה בכ-21 ימים ואף יותר בהתאם לעמדת הצד השלישי.

 

תשלום אגרות ופטור:

לפי חוק חופש המידע, תנאי לתחילת הטיפול בבקשה לקבלת מידע הוא תשלום אגרה, 

ישנם מקרים בהם ניתן לקבל פטור מתשלום האגרה. 

הידעת?

מהו שטח רשות ניקוז כרמל

השטח באחריות הרשות משתרע על פני  528,303 דונם

דילוג לתוכן