דלג לתוכן ראשי

מאגר יועצי הרשות

רשימת יועצים מורשים

תחוםחברהאיש קשרטלפוןמייל
ניקוז והידרולוגיהלביא נטיף אלגביש בע"מוויסאם חטאר050-8657907haifa@lavi-natif.co.il
ניקוז והידרולוגיהד.ה.ב מד בע"מיונתן שביט054-4607966jonatansh@dhvmed.com
ניקוז והידרולוגיהאובל הנדסת מיל ייעוץ ותכנון בע"מאיתמר הלפרין054-7919572itamarh@uval.co.il
ניקוז והידרולוגיההידרוגרין בע"מאבנר שקד050-7568439office@hydrogreen.co.il
ניקוז והידרולוגיהפלגי מים בע"ממיטל שן צור052-3238991 073-2319449meytal@p-ma.co.il
ניקוז והידרולוגיהנהרה ופשטיה בע"מרפי הלוי050-8670578office@nahara.co.il
ניקוז והידרולוגיהרויטל גזואה לבנתרויטל גזואה לבנת054-4910435revitalge@gmail.com
ניקוז והידרולוגיהליגם פרוייקטים סביבתיים בע"מרן מולכו04-8688910ran@lygm.co.il
ניקוז והידרולוגיהאפיק הנדסת סביבה והידרולוגיהנמרוד חלמיש052-2707240nimrod@afik-eng.com
אדריכלות נוףערן געש אדריכלות נוףערן געש052-2758452gaash@netvision.net.il
אדריכלות נוףנחלת הכלל בע"משני רויטמן054-7007948office@new-commons.com
אדריכלות נוףאדריכלות נוף ומקוםאורה ברמן054-3445674oraberman.larch@gmail.com
אדריכלות נוףטוך סרגוסי אדריכלות נוף בע"מטלי טוך054-7871493office@ts-landscape.co.il
אדריכלות נוףליגם פרוייקטים סביבתיים בע"מרן מולכו04-8688910ran@lygm.co.il
אדריכלות נוףגרינשטיין הרגילגיל הר-גיל04-8380407office@landscape.org.il
אדריכלות נוףמשה לנר אדריכלות נוף בע"ממשה לנר050-2619195laner@netvision.net.il
אדריכלות נוףרייכר זק אדריכליםמתניה זק054-4502130m@s--r.co
אדריכלות נוףאב אדריכלותארנה בן ציוני052-8531900 077-4080414office@bo-landscape.co.il
יעוץ אקולוגיאקולוגיה סביבה מרחבגיא רותם052-3354485office@ecology-wise.com
יעוץ אקולוגידידי קפלןדידי קפלן054-6618896didi.didikaplan@gmail.com
יעוץ אקולוגיאתוסנטלי טרנרידר054-6464830natalie@ethos-group.co.il
יעוץ אקולוגיליגם פרוייקטים סביבתיים בע"מרן מולכו04-8688910ran@lygm.co.il
מדידות קרקעחץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מאלדד נטוביץ'050-3332238office@hetz-hazafon.co.il
מדידות קרקעצוריאל מודדים מוסמכים מהנדסים יועצים בע"מיהודה אריה052-4407266office@zuriel-m.co.il
מדידות קרקעקראוס חברה למדידות ורישום בע"מאהוד קראוס052-3860114photocad@kraus-eng.co.il
מדידות קרקעלגעת במרחב בע"מהילה מרקוביץ'052-8097373office@geo-touch.com
מדידות קרקעזייד אלדד בע"מזייד אלדד050-2604404eldad@e-zaid.co.il
מדידות קרקעגבריאל לוטן מהנדסים בע"מ-קו מדידהאייל רבינוביץ052- 8604566eyal@kav-medida.co.il
מדידות קרקעאופק צילומי אוויר בע"מיריב אלוני050-5729427yariv@ofek-air.com
מדידות קרקעגיאו פוינט בע"מרג'אד ג'רוש052-2572701INFO@GEOPOINT.ME
מדידות קרקעאזימוט מדידות בע"מאודי תורן052-2662319udi@azimut.co.il
מדידות פוטוגרמטיגבריאל לוטן מהנדסים בע"מ-קו מדידהאייל רבינוביץ052- 8604566eyal@kav-medida.co.il
מדידות פוטוגרמטיאופק צילומי אוויר בע"מיריב אלוני050-5729427yariv@ofek-air.com
מדידות פוטוגרמטיזייד אלדד בע"מזייד אלדד050-2604404eldad@e-zaid.co.il
מדידות פוטוגרמטיעידו שיכט ובן לאוגומרעידו שיכט054-4836545ido@ensogeospatial.com
שימור קרקעלביא נטיף אלגביש בע"מוויסאם חטאר050-8657907haifa@lavi-natif.co.il
שימור קרקעד.ה.ב מד בע"מיונתן שביט054-4607966 jonatansh@dhvmed.com
שימור קרקעפלגי מים בע"ממיטל שן צור052-3238991meytal@p-ma.co.il
שימור קרקעהידרוגרין בע"מאבנר שקד050-7568439office@hydrogreen.co.il
שימור קרקעליגם פרוייקטים סביבתיים בע"מרן מולכו04-8688910ran@lygm.co.il
פיקוח פרויקטיםיניב גורביץ מהנדסיםיניב גורביץ050-6301539 08-6497495yaniv@gureng.co.il
פיקוח פרויקטיםאי. שטרן ניהול פרוייקטים הנדסיים בע"משולה יוסיפוביץ052-2411866SHULA@ISTERN.CO.IL
פיקוח פרויקטיםד.ה.ב מד בע"מיונתן שביט054-4607966 jonatansh@dhvmed.com
פיקוח פרויקטיםמרום תובל יעוץ ניהול השקעותערן סבג052-3366410office@marom-tuval.co.il
פיקוח פרויקטיםא. אפשטיין ובניויוסי הלל052-3213545yossih@epstein.co.il
פיקוח פרויקטיםח.פ.תאורן רוזן050-2124505oren@hapat.co.il
פיקוח פרויקטיםדבוסקין אס.אמ.אס ניהול ופיקוחיובל דבוסקין054-7912109yuval@sms-projects.com
פיקוח פרויקטיםאד-בר יועצים בע"משלומית אמרוסי054-7619398shlomit@adbar.co.il
יעוץ קונסטרוקציהלביא נטיף אלגביש בע"מוויסאם חטאר050-8657907haifa@lavi-natif.co.il
יעוץ נגישותלימור גרייזמן משרד מורשי נגישותלימור גרייזמן054-9989697limor@lg-nagish.co.il
יעוץ חשמלסלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מסאמי ושאחי054-9792640sami.w@sw-eng.co.il
יעוץ מים וביובלביא נטיף אלגביש בע"מוויסאם חטאר050-8657907haifa@lavi-natif.co.il
יעוץ מים וביובד.ה.ב מד בע"מיונתן שביט054-4607966 jonatansh@dhvmed.com
יעוץ מים וביוברויטל גזואה לבנתרויטל גזואה לבנת054-4910435revitalge@gmail.com
יעוץ מים וביובפלגי מים בע"ממיטל שן צור052-3238991meytal@p-ma.co.il
יעוץ מים וביובמ. רוזנטל מהנדסים בע"ממאיר רוזנטל054-7759909office@rme.co.il
הנדסת כבישים ותנועהגבריאל לוטן מהנדסים בע"מ-קו מדידהאייל רבינוביץ052- 8604566eyal@kav-medida.co.il
הנדסת כבישים ותנועהגרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מצחי אור052-8025361zah@grdel.co.il
הנדסת כבישים ותנועהאפלבאום מדידות והנדסה בע"מחני/חגית050-6561698medidot2013@gmail.com
הנדסת כבישים ותנועהברלב ינון בע"משירלי גרינברג052- 5953678account@barlev-yenon.com
הנדסת כבישים ותנועהתדם הנדסה אזרחית בע"מירון בן-דור050-7953789tedem@tedem.co.il
שמאות קרקע וחקלאותשמחוני בועז שמאות מקרקעין וחקלאותבועז שמחוני050-8454614bsimhony@gmail.com
יעוץ כלכליאופיר בוכניק ושות רואי חשבוןאופיר בוכניק054-7589394ofir@bofir.co.il
יעוץ כלכלייובל כרם גילהיובל כרם גילה054-4664489yuval@kgc-consulting.com
יעוץ כלכליאורבניקס בע"מאיריס אפרת052-3608692iris@urbanics.co.il
יעוץ כלכלירן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקירן שטוק050-3528881office@ranstock.com
יעוץ סטטוטוריעמית יושע תכנון ערים בע"מרפי וייס050-3235566office@amityosha.com
יעוץ סטטוטוריאורבניקס בע"מאיריס אפרת052-3608692iris@urbanics.co.il
יעוץ סטטוטוריא. אפשטיין ובניו (1995) בע"מיוסי הלל052-3213545yossih@epstein.co.il
יעוץ סטטוטוריאתוסנטלי טרנרידר054-6464830natalie@ethos-group.co.il
יעוץ סטטוטורינטע שמרנטע שמר052-5344878neta@neta-shemer.co.il
עיצוב גרפי ושילוטסטודיו יפעת שחריפעת שחר052-5259274studio.yifat.s@gmail.com
סוקר עציםגבריאל לוטן מהנדסים בע"מ-קו מדידהאייל רבינוביץ052- 8604566eyal@kav-medida.co.il
סוקר עציםאקולוגיה סביבה מרחבגיא רותם052-3354485office@ecology-wise.com
סוקר עציםדידי קפלןדידי קפלן054-6618896didi.didikaplan@gmail.com
סוקר עציםפתילת המדבר בע"מנועם ביבי052-8490001noam@ptilat-hamidbar.co.il
סוקר עציםד.ב.ש פיקוח תכנון וניהול בע"משמעון בן דוד050-4715007Dvashe7@walla.co.il
סוקר עציםמגן ניהול עצים וסביבהמגן מנצור052-4833515magentrees1@gmail.com
סוקר עציםמידות ומעשי נוף בע"מבניהו טל050-4976800bena@middot.co.il
סוקר עציםנטע שמרנטע שמר052-5344878neta@neta-shemer.co.il
סוקר עציםטרסות פיתוח בע"משלמה דניאל050-2180755office@terrasot.com
סוקר עציםערן געש - אדריכלות נוףערן געש052-2758452gaash@netvision.net.il
יעוץ סביבתיפלגי מים בע"ממיטל שן צור052-3238991meytal@p-ma.co.il
יעוץ סביבתיד.ה.ב מד בע"מיונתן שביט054-4607966jonatansh@dhvmed.com
יעוץ סביבתיאקולוגיה סביבה מרחבגיא רותם052-3354485office@ecology-wise.com
יעוץ סביבתיסמדר הכהן יעוץ וליווי סביבתיסמדר הכהן054-4845706smhacohen@gmail.com
יעוץ סביבתיאורבניקס בע"מאיריס אפרת052-3608692iris@urbanics.co.il
יעוץ סביבתיאדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מדרור נחמאיס052-2546374adama@adam-ma.co.il
יעוץ סביבתיניסים קשתניסים קשת050-5509936nkeshet1@gmail.com
יעוץ כללי לקידום פרוייקטיםסמדר הכהן יעוץ וליווי סביבתיסמדר הכהן054-4845706smhacohen@gmail.com
יעוץ כללי לקידום פרוייקטיםמרים בן שלוםמרים בן שלום054-5219766miriam.b.shalom@gmail.com
יעוץ כללי לקידום פרוייקטיםעמית יושע תכנון ערים בע"מרפי וייס050-3235566office@amityosha.com
יעוץ כללי לקידום פרוייקטיםא. אפשטיין ובניו (1995) בע"מיוסי הלל052-3213545yossih@epstein.co.il
יעוץ כללי לקידום פרוייקטיםנטע שמרנטע שמר052-5344878neta@neta-shemer.co.il
יעוץ כללי לקידום פרוייקטיםליגם פרוייקטים סביבתיים בע"מרן מולכו04-8688910ran@lygm.co.il
יועץ תיירות ופיתוח בר קיימאד"ר דלית גסולדלית גסול052-3747508dalitgasul@gmail.com>
אדריכלותרייכר זק אדריכליםמתניה זק054-4502130m@s--r.co

הידעת?

אילו רשויות נמצאות בשטח רשות ניקוז כרמל?

חיפה, עוספיה, דליית אל כרמל, טירת כרמל, מועצה אזורית חוף הכרמל, פרדיס, זכרון יעקב, ג'יסר א - זרקא, מועצה אזורית מגידו, בנימינה גבעת עדה, מועצה אזורית אלונה, אור עקיבא, מועצה אזורית מנשה, כפר קרע, מעוויה, פרדס חנה כרכור, חדרה.

דילוג לתוכן