דלג לתוכן ראשי

מאגר יועצי הרשות

רשימת יועצים מורשים

תחוםחברהאיש קשרטלפוןמייל
ניקוז והידרולוגיהלביא נטיף אלגביש בע"מוויסאם חטאר050-8657907[email protected]
ניקוז והידרולוגיהד.ה.ב מד בע"מיונתן שביט054-4607966[email protected]
ניקוז והידרולוגיהאובל הנדסת מיל ייעוץ ותכנון בע"מאיתמר הלפרין054-7919572[email protected]
ניקוז והידרולוגיההידרוגרין בע"מאבנר שקד050-7568439[email protected]
ניקוז והידרולוגיהפלגי מים בע"ממיטל שן צור052-3238991 073-2319449[email protected]
ניקוז והידרולוגיהנהרה ופשטיה בע"מרפי הלוי050-8670578[email protected]
ניקוז והידרולוגיהרויטל גזואה לבנתרויטל גזואה לבנת054-4910435[email protected]
ניקוז והידרולוגיהליגם פרוייקטים סביבתיים בע"מרן מולכו04-8688910[email protected]
ניקוז והידרולוגיהאפיק הנדסת סביבה והידרולוגיהנמרוד חלמיש052-2707240[email protected]
אדריכלות נוףערן געש אדריכלות נוףערן געש052-2758452[email protected]
אדריכלות נוףנחלת הכלל בע"משני רויטמן054-7007948[email protected]
אדריכלות נוףאדריכלות נוף ומקוםאורה ברמן054-3445674[email protected]
אדריכלות נוףטוך סרגוסי אדריכלות נוף בע"מטלי טוך054-7871493[email protected]
אדריכלות נוףליגם פרוייקטים סביבתיים בע"מרן מולכו04-8688910[email protected]
אדריכלות נוףגרינשטיין הרגילגיל הר-גיל04-8380407[email protected]
אדריכלות נוףמשה לנר אדריכלות נוף בע"ממשה לנר050-2619195[email protected]
אדריכלות נוףרייכר זק אדריכליםמתניה זק054-4502130[email protected]
אדריכלות נוףאב אדריכלותארנה בן ציוני052-8531900 077-4080414[email protected]
יעוץ אקולוגיאקולוגיה סביבה מרחבגיא רותם052-3354485[email protected]
יעוץ אקולוגידידי קפלןדידי קפלן054-6618896[email protected]
יעוץ אקולוגיאתוסנטלי טרנרידר054-6464830[email protected]
יעוץ אקולוגיליגם פרוייקטים סביבתיים בע"מרן מולכו04-8688910[email protected]
מדידות קרקעחץ הצפון מיפוי והנדסה בע"מאלדד נטוביץ'050-3332238[email protected]
מדידות קרקעצוריאל מודדים מוסמכים מהנדסים יועצים בע"מיהודה אריה052-4407266[email protected]
מדידות קרקעקראוס חברה למדידות ורישום בע"מאהוד קראוס052-3860114[email protected]
מדידות קרקעלגעת במרחב בע"מהילה מרקוביץ'052-8097373[email protected]
מדידות קרקעזייד אלדד בע"מזייד אלדד050-2604404[email protected]
מדידות קרקעגבריאל לוטן מהנדסים בע"מ-קו מדידהאייל רבינוביץ052- 8604566[email protected]
מדידות קרקעאופק צילומי אוויר בע"מיריב אלוני050-5729427[email protected]
מדידות קרקעגיאו פוינט בע"מרג'אד ג'רוש052-2572701[email protected]
מדידות קרקעאזימוט מדידות בע"מאודי תורן052-2662319[email protected]
מדידות פוטוגרמטיגבריאל לוטן מהנדסים בע"מ-קו מדידהאייל רבינוביץ052- 8604566[email protected]
מדידות פוטוגרמטיאופק צילומי אוויר בע"מיריב אלוני050-5729427[email protected]
מדידות פוטוגרמטיזייד אלדד בע"מזייד אלדד050-2604404[email protected]
מדידות פוטוגרמטיעידו שיכט ובן לאוגומרעידו שיכט054-4836545[email protected]
שימור קרקעלביא נטיף אלגביש בע"מוויסאם חטאר050-8657907[email protected]
שימור קרקעד.ה.ב מד בע"מיונתן שביט054-4607966 [email protected]
שימור קרקעפלגי מים בע"ממיטל שן צור052-3238991[email protected]
שימור קרקעהידרוגרין בע"מאבנר שקד050-7568439[email protected]
שימור קרקעליגם פרוייקטים סביבתיים בע"מרן מולכו04-8688910[email protected]
פיקוח פרויקטיםיניב גורביץ מהנדסיםיניב גורביץ050-6301539 08-6497495[email protected]
פיקוח פרויקטיםאי. שטרן ניהול פרוייקטים הנדסיים בע"משולה יוסיפוביץ052-2411866[email protected]
פיקוח פרויקטיםד.ה.ב מד בע"מיונתן שביט054-4607966 [email protected]
פיקוח פרויקטיםמרום תובל יעוץ ניהול השקעותערן סבג052-3366410[email protected]
פיקוח פרויקטיםא. אפשטיין ובניויוסי הלל052-3213545[email protected]
פיקוח פרויקטיםח.פ.תאורן רוזן050-2124505[email protected]
פיקוח פרויקטיםדבוסקין אס.אמ.אס ניהול ופיקוחיובל דבוסקין054-7912109[email protected]
פיקוח פרויקטיםאד-בר יועצים בע"משלומית אמרוסי054-7619398[email protected]
יעוץ קונסטרוקציהלביא נטיף אלגביש בע"מוויסאם חטאר050-8657907[email protected]
יעוץ נגישותלימור גרייזמן משרד מורשי נגישותלימור גרייזמן054-9989697[email protected]
יעוץ חשמלסלימאן וישאחי מהנדסים ויועצים בע"מסאמי ושאחי054-9792640[email protected]
יעוץ מים וביובלביא נטיף אלגביש בע"מוויסאם חטאר050-8657907[email protected]
יעוץ מים וביובד.ה.ב מד בע"מיונתן שביט054-4607966 [email protected]
יעוץ מים וביוברויטל גזואה לבנתרויטל גזואה לבנת054-4910435[email protected]
יעוץ מים וביובפלגי מים בע"ממיטל שן צור052-3238991[email protected]
יעוץ מים וביובמ. רוזנטל מהנדסים בע"ממאיר רוזנטל054-7759909[email protected]
הנדסת כבישים ותנועהגבריאל לוטן מהנדסים בע"מ-קו מדידהאייל רבינוביץ052- 8604566[email protected]
הנדסת כבישים ותנועהגרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מצחי אור052-8025361[email protected]
הנדסת כבישים ותנועהאפלבאום מדידות והנדסה בע"מחני/חגית050-6561698[email protected]
הנדסת כבישים ותנועהברלב ינון בע"משירלי גרינברג052- 5953678[email protected]
הנדסת כבישים ותנועהתדם הנדסה אזרחית בע"מירון בן-דור050-7953789[email protected]
שמאות קרקע וחקלאותשמחוני בועז שמאות מקרקעין וחקלאותבועז שמחוני050-8454614[email protected]
יעוץ כלכליאופיר בוכניק ושות רואי חשבוןאופיר בוכניק054-7589394[email protected]
יעוץ כלכלייובל כרם גילהיובל כרם גילה054-4664489[email protected]
יעוץ כלכליאורבניקס בע"מאיריס אפרת052-3608692[email protected]
יעוץ כלכלירן שטוק ייעוץ ניהולי ועסקירן שטוק050-3528881[email protected]
יעוץ סטטוטוריעמית יושע תכנון ערים בע"מרפי וייס050-3235566[email protected]
יעוץ סטטוטוריאורבניקס בע"מאיריס אפרת052-3608692[email protected]
יעוץ סטטוטוריא. אפשטיין ובניו (1995) בע"מיוסי הלל052-3213545[email protected]
יעוץ סטטוטוריאתוסנטלי טרנרידר054-6464830[email protected]
יעוץ סטטוטורינטע שמרנטע שמר052-5344878[email protected]
עיצוב גרפי ושילוטסטודיו יפעת שחריפעת שחר052-5259274[email protected]
סוקר עציםגבריאל לוטן מהנדסים בע"מ-קו מדידהאייל רבינוביץ052- 8604566[email protected]
סוקר עציםאקולוגיה סביבה מרחבגיא רותם052-3354485[email protected]
סוקר עציםדידי קפלןדידי קפלן054-6618896[email protected]
סוקר עציםפתילת המדבר בע"מנועם ביבי052-8490001[email protected]
סוקר עציםד.ב.ש פיקוח תכנון וניהול בע"משמעון בן דוד050-4715007[email protected]
סוקר עציםמגן ניהול עצים וסביבהמגן מנצור052-4833515[email protected]
סוקר עציםמידות ומעשי נוף בע"מבניהו טל050-4976800[email protected]
סוקר עציםנטע שמרנטע שמר052-5344878[email protected]
סוקר עציםטרסות פיתוח בע"משלמה דניאל050-2180755[email protected]
סוקר עציםערן געש - אדריכלות נוףערן געש052-2758452[email protected]
יעוץ סביבתיפלגי מים בע"ממיטל שן צור052-3238991[email protected]
יעוץ סביבתיד.ה.ב מד בע"מיונתן שביט054-4607966[email protected]
יעוץ סביבתיאקולוגיה סביבה מרחבגיא רותם052-3354485[email protected]
יעוץ סביבתיסמדר הכהן יעוץ וליווי סביבתיסמדר הכהן054-4845706[email protected]
יעוץ סביבתיאורבניקס בע"מאיריס אפרת052-3608692[email protected]
יעוץ סביבתיאדמה מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מדרור נחמאיס052-2546374[email protected]
יעוץ סביבתיניסים קשתניסים קשת050-5509936[email protected]
יעוץ כללי לקידום פרוייקטיםמרים בן שלוםמרים בן שלום054-5219766[email protected]
יעוץ כללי לקידום פרוייקטיםעמית יושע תכנון ערים בע"מרפי וייס050-3235566[email protected]
יעוץ כללי לקידום פרוייקטיםא. אפשטיין ובניו (1995) בע"מיוסי הלל052-3213545[email protected]
יעוץ כללי לקידום פרוייקטיםנטע שמרנטע שמר052-5344878[email protected]
יעוץ כללי לקידום פרוייקטיםליגם פרוייקטים סביבתיים בע"מרן מולכו04-8688910[email protected]
יועץ תיירות ופיתוח בר קיימאד"ר דלית גסולדלית גסול052-3747508[email protected]>
אדריכלותרייכר זק אדריכליםמתניה זק054-4502130[email protected]

הידעת?

כמה רשויות חברות ברשות ניקוז כרמל?

ברשות חברות כ- 15 רשויות מקומיות (ורשויות נוספות בחלקים מזעריים),

דילוג לתוכן