דלג לתוכן ראשי

מסלול אישור חפירה

אנא שימו לב, אנו משתמשים במערכת אישורית החדשה להגשה, טיפול ומעקב בפניות.

ניתן להגיש פניה גם ללא רישום מוקדם, בסיום ההגשה תוכלו להמשיך בתהליך הרישום והכניסה.

לכל בעיה טכנית ניתן לפנות לתמיכה במייל: support@assureit.pro


 

 

נוהל אישור תכניות למעבר /חציית תשתיות עורקי ניקוז ונחלים

שם התוכנית: תכנית מתאר ארצית מפורטת לרצועות ומתקני תשתית.

מספר פניה ברשות הניקוז :

1. לאורך נחלים במרחק של עד 30 מטרים מגדת הנחל לא תאושר הנחת תשתיות במקביל לנחל, למעט קווי מים/ביוב גרביטציוניים) באם יוכח שאין פתרון אחר לתוואי קו הביוב.

2. תשתית תת קרקעית החוצה נחל מוסדר תיטמן בעומק כיסוי של 2 מטרים לפחות מתחת לקרקעית הנחל

3. תשתיות תת קרקעית החוצה נחל שאינו מוסדר תיטמן בעומק כיסוי של 3 מטרים לפחות מתחת לקרקעית הנחל. הירידה והעליה של קו התשתית יעשה במרחק של 2 מטרים לפחות מצדי תחתית הנחל והירידה והעלייה למפלס ההטמנה הרגיל יתבצע בשיפוע מינימאלי של  1:5 וזאת בכדי לאפשר הסדרה עתידית של קטע החצייה ללא הגבלה מצד קו התשתיות החוצה.

4. למען הסר ספק, מרחקי העמקה וחצייה מתייחסים לגג פרט התשתית הכולל הגנות אם נדרשות

5. יש להציג פרטי הגנה על התשתית מפני ארוזיה פרט לתשתיות החוצות בקידוח אופקי.

6. כל תכנית תשתיות בקרבת נחלים תלווה בנספח סביבתי ותכנית לשיקום נופי וסביבתי.

7. חצייה עילית של נחל או עורק ניקוז תלווה בנספח ניקוז הכולל חישוב של הידרולוג (המאושר ע"י רשות הניקוז) המנתח את רום המים ופשט ההצפה של הנחל בקטע החציה בהסתברות של 1%. מפתח החציה של תשתית עילית החוצה נחל או עורק ניקוז (מוסדר ושאינו מוסדר) יאפשר הסדרה עתידית של הנחל להסתברות 1%. תחתית אלמנט החצייה תהייה גבוהה ב-1.5 מטרים לפחות ממפלס המים בנחל באירוע זרימה בהסתברות של 1%.

הידעת?

כמה רשויות חברות ברשות ניקוז כרמל?

ברשות חברות כ- 15 רשויות מקומיות (ורשויות נוספות בחלקים מזעריים),

דילוג לתוכן