דלג לתוכן ראשי

נוהל קבלת תכניות ברשות ניקוז ונחלים כרמל

מידע כללי על הגשת התכניות

רשות ניקוז עובדת עם מערכת אישורית המוטמעת באתר לצורך הגשה

אנא שימו לב, אנו משתמשים במערכת אישורית החדשה להגשה, טיפול ומעקב בפניות.

ניתן להגיש פניה ללא רישום מוקדם, בסיום ההגשה תוכלו להמשיך בתהליך הרישום והכניסה.

לכל בעיה טכנית ניתן לפנות לתמיכה במייל: support@assureit.pro

 


 

1. כללי – תחומים לבדיקה על ידי רשות הניקוז.

1.1 ניהול נגר בפרויקט והפחתת ספיקות במורד (בדגש על מתקנים /איגומים שיהיו בני ביצוע). השאיפה היא הפחתת ספיקת היציאה מתכנית מוגשת לא תעלה על ספיקת תכן בהסתברות 10% ותוך עמידה ביעדי ניהול נגר לפי תיקון 8 לתמ"א 1.

1.2 בדיקת הצפות מנחלים/מערוצים בסביבת הפרויקט. הבדיקה תיעשה בשלבים הבאים:

 • הצגת שטח אגן ההיקוות.
 • חישוב הספיקה במודלים עדכניים.
 • חישוב רום ההצפה ופשט ההצפה לפי ספיקת תכן לפי הסקר שנעשה לתחום הנחל והגשת מפת תנוחה ורומי פשט ההצפה.

1.3 מתקני כניסה לנחלים/תעלות.

 • המתקנים יתוכננו על ידי מהנדס/הנדסאי בעל ניסיון של 3 שנים מינימום בתחום הידרולוגיה וניקוז.
 • המתקנים יתוכננו עד תחתית הנחל.
 • המתקנים יתנו פתרון לזרימת הנחל ולזרימות הכניסה מהפרויקט.
 • במתקנים יתוכנן בלט מינימלי של 20% ממפלס המים או בלט של 30 ס"מ.

2. התכנית תוצג על ידי משרד תכנון המתמחה בתכנון הידרולוגיה, ניקוז ונחלים.

3. תכולת ההגשה

 • מפת אגן היקוות והנחלים + קובץ דיגיטל.
 • תחום הפרויקט (קו כחול) + קובץ דיגיטלי.
 • חישוב הספיקות בנחל לפי מודלים עדכניים.
 • תכנון מפורט של מתקני הכניסה לנחל (קובץ PDF).
 • פשט ההצפה ורומי זרימה + קובץ דיגיטלי.
 • מכתב נלווה לבקשה עם פרטי התקשרות לחזרה.

4. רומים מתוכננים באזור נחלים ופשטי הצפה יהיו לפחות 1.5 מטר מעל רום ההצפה בהסתברות 1%.

5. ככלל לא תאושר בנייה בתחום פשט ההצפה של נחל, ותוכל להיות מאושרת רק במקרה שמגיש התכנית יראה איגום אקוויוולנטי לנפח האיגום שנלקח מפשט ההצפה אשר מקושר הידראולית לתחום הנחל ומתוכנן לביצוע במסגרת הפרויקט הנדון.

6. במקרה של הפרת אזור טבעי על ידי תשתיות, יבוצע שיקום אזורי, לפי הסכם עם רשות הנחל והניקוז.

 

הידעת?

כמה רשויות חברות ברשות ניקוז כרמל?

ברשות חברות כ- 15 רשויות מקומיות (ורשויות נוספות בחלקים מזעריים),

דילוג לתוכן