שימור ושיקום נחלים

הסדרת נחלים בזיקה לערכי טבע, מורשת ונוף

 

ניקוז וסביבה ברשות ניקוז כרמל.

כאן יוצגו מיזמי ניקוז על פי התפיסה המובילה של רשות ניקוז כרמל להסדרת נחלים תוך שמירה ופיתוח ערכי טבע, מורשת ונוף בשיתוף פעולה עם גופים ירוקים, ממשלתיים ומנהליים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

to the top
לראש הדף