הסדרת נחל עדה כפארק עירוני

הסדרת נחל עדה כפארק עירוני וכריאה הירוקה של אור עקיבא

הרחבת הבנייה של אור עקיבא לשטחים הפתוחים שממזרח נחל עדה, יוצרת מצב חדש שבו תוואי הנחל כבר לא יעבור בגבולה של העיר, אלא בליבה. מכך הוחלט על שדרוג ספיקות הנחל ועל תכנונו כפארק עירוני וכריאה הירוקה של אור עקיבא.

קטע ההסדרה: קטע הנחל שבין כביש מס' 4 לאמות המים העתיקות שליד בית חנניה. ביצוע: למן שנת 2012

  • מיזם לו שותפים העיר אור עקיבא, משרדי ממשלה, רשות ניקוז כרמל ועוד.

  • תכנית פארק הנחל כוללת שבילים, שטחי גן, נופש ובילוי, יצירת אי מוקף בשלוחות הנחל, ועוד.

  • באפיק הנחל מתוכנן נתיב זרימה קבועה, שהמקור לה הם מי תהום גבוהים, המצויים בשפע בקצה ההסדרה, ליד אמות המים העתיקות.

  • אדריכלות נוף: אד' משה לנר. / תכנון הידרולוגי: משרד לביא נטיף.

תכנית אדריכלית

תכנית אדריכלית

עדה מופעו ב 2013

עדה מופעו ב 2013

עבודות בנחל

פגישת עבודה
to the top
לראש הדף