הסדרת נחל תמסח

הסדרת נחל תמסח (הגובל בבתי בנימינה)

הרחבת הנחל, שהציף בשטפונות העבר בתים בבנימינה, והסדרתו להעברת ספיקות מוגברות, תוך ביצוע שתילות ונטיעות וטיפוח מופע הנחל.

קטע ההסדרה: קטע הנחל שבין רח' ששת הימים בבנימינה ועד מפגש הנחל עם נחל תנינים. ביצוע הקטע המזרחי בשנת 2006 / ביצוע הקטע המערבי בשנת 2010

  • הרחבת האפיק וחיפוי הדפנות והתחתית באבן גיאומטרית.

  • ביצוע נטיעות ושתילה במישקי האבנים.

  • פריסת מערכת השקיה לשנתיים ראשונות בלבד – עד התבססות הצמחייה.

  • אדריכלות נוף: יוקי גז. / תכנון הידרולוגי: חברת תהל.

ביצוע מעבר אופניים נטיעות ושתילות במישקי אבני הדיפון

הסדרת נחל תמסח בדיפון אבן גיאומטרית

שתילה במישקי אבני הדיפון ופריסת מערכת השקיה לשנתיים ראשונות

to the top
לראש הדף