הסכר העתיק שעל נחל תנינים

הסכר העתיק שעל נחל תנינים

הגדלת ספיקת מעברי הנחלים בסכר למניעת הישנות הצפות קשות, שנגרמו בעטיו במרחב.

קטע ההסדרה: מורד כביש 2, בין מעגן מיכאל לג'יסר אל זרקא. ביצוע למן 2001

  • מיזם מרתק לו שותפים משרד הגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ורשות ניקוז כרמל. ראשיתו בצורך הדוחק להגדיל את כושר העברת פתחי הנחלים שבסכר מ- 30 ל- 150 מ''ק מים לשנייה.

  • תוך ביצוע החפירות התגלה מונומנט הסכר כמפעל מים רומי ביזנטי מורכב, מתוכנן באופן מעורר השתאות, מרשים בהיקפו ובתגליותיו.

  • הסכר נמצא בשמורת טבע בה זורם נחל תנינים כנחל איתן. מי הנחל משמשים להפעלות מים של גלגלי טחנות קדומות וסגרי מים, ששוחזרו באתרם ומופעלים במי נחל תנינים כפי שהופעלו לפני 1,700 שנה.

  • בסוף שנת 2003 נפתח אתר הסכר לקהל.

  • שחזור מתקנים עתיקים: ישו דריי. / אדריכלות נוף: משה לנר. / תכנון הידרולוגי: משרד לביא נטיף.

גילוי וחשיפת שביל האמה המוליכה את מי הסכר לקיסריה

הסכר בהצפות שנת 1995צילום אוויר

חשיפת מתקן הוויסות ששימש לפתיחת וסגירת שערי הסכר

מבט ממזרח

סגר ריקון בריכת ההרמה של הסכר

פיתוח מערב הסכר שחזור טחנות רומי-ביזנתיות

to the top
לראש הדף