נחל מהר''ל – הסדרה ירוקה

נחל מהר"ל – הסדרה ירוקה

הסדרה ייחודית – הידרולוגית ונופית – של נחל שגרם להצפות הקשות בצרופה וביישובי חוף הכרמל והסדרתו חייבה חיפוי חתך הנחל במשטחי בטון כמתן מענה להעברת ספיקות מוגברות.

קטע ההסדרה : קטע הנחל שמכביש מס' 4 ועד מוצא הנחל לים.

ביצוע מ- 1999 עד 2002

  • בשל מגבלות שטח והצורך בהעברת ספיקות גדולות, בוצעה הסדרת הנחל בכוורות בטון.

  • לבטון הוסף פיגמנט בגוון אדמת המקום

  • בחורי שתילה, שתוכננו מראש בדפנות הבטון, נשתלו עצים ושיחים, שכיום מכסים במופע ירוק את שתי גדות הנחל.

  • אדריכלות נוף: משרד גרינשטיין הרגיל.  /  תכנון הידרולוגי: משרד צפריר וינשטיין.

to the top
לראש הדף