נחל מערות במעלה

נחל מערות – במעלה

הסדרת וייצוב האפיק המורחב באבני מסלעה גיאומטריות.

קטע ההסדרה: מורד שמורת הנחל. ביצוע למן 2001

  • ביצור האפיק באבני סלע שטוחות, המהוות דיפון קשיח טבעי בעל כושר העברת ספיקות שטפוניות מוגברות.

  • במישקי האבנים מתאפשר חלחול והתפתחות צמחייה טבעית.

  • ביצוע תוך שימור עצי ברוש וחרובים שבתוואי ההסדרה.

  • ביצוע נטיעת עצים בקו דיקור עליון של חתך הנחל, ביצוע נטיעות שיחים בשליש הגדה העליון.

  • תכנון הדרולוגי: משרד לביא נטיף.

הסדרת קטע הנחל באבן גיאומטרית לכושר העברת ספיקות שיא שטפוניות

to the top
לראש הדף