נחל עדה – אמות המים העתיקות

נחל עדה – מעברי הנחל באמות המים העתיקות

הרחבת והסדרת שני מעברי נחל עדה באמות המים העתיקות, שהוליכו מים לקיסריה.

קטע ההסדרה: בקטע האמות שבין מושב בית חנניה לכביש מס' 2. ביצוע: למן 2001

  • מיזם משותף למשרד הגנת הסביבה, רשות העתיקות ורשות ניקוז כרמל.

  • במסגרת המיזם נחשפו בחפירות הצלה ושוקמו קטעי אמה שהיו במצב של הרס ובליה.

  • הוכפל כושר העברת ספיקות שטפוניות במעברי הנחל באמות.

  • בשטח ה"חצר" שבין האמות מתוכנן פארק פתוח לקהל ובו שבילי טיול העוברים לצד ומעל האמות, גוף מים מבוסס על מי תהום גבוהים, מרפסות תצפית, מוקדי חניה ובילוי ועוד.

  • אדריכלות נוף: משרד גרינשטיין הרגיל./תכנון הידרולוגי : משרד לביא נטיף.

המצב לפני ההסדרה - פרצה דרומית

המצב לפני ההסדרה - פרצה דרומית

המצב לפני ההסדרה - פרצה צפונית

המצב לפני ההסדרה - פרצה צפונית

חציית נחל עדה וביצת הכברה במבנה אחוד של 4 אמות מים עתיקות. האמות לפי סדר בנייתן

חציית נחל עדה וביצת הכברה במבנה אחוד של 4 אמות מים עתיקות. האמות לפי סדר בנייתן

זאב מרגלית משקיף על הסדרת הפרצה הצפונית

זאב מרגלית משקיף על הסדרת הפרצה הצפונית

הסדרת מעבר נחל עדה בפרצת האמות הצפונית

הסדרת מעבר נחל עדה בפרצת האמות הדרומית

הסדרת מעבר נחל עדה בפרצת האמות הדרומית

ניקוי ושיקום אמות המים במעלה חציית נחל עדה

ניקוי ושיקום אמות המים במעלה חציית נחל עדה

ניקוי ושיקום אמות המים במורד חציית נחל עדה
to the top
לראש הדף