נחל צברין – שלוליות החורף

נחל צברין – שלוליות החורף

מניעת המשך הפיכת מִקְוֵוי המים שבנחל לביצות רפש בהן מדשדש בקר.

קטע ההסדרה : נחל צברין שליד עמיקם (יובל של נחל תנינים). ביצוע בשנת 2011

  • נחפרו והונחו קווי מים אל שקתות בטון שנבנו במעלי מדרונות הנחל.

  • מקווי המים המופרים נוקו ועוצבו מחדש כשלוליות חורף לרבוי טריטונים ועוד.

  • בוצעו גדרות עץ בהיקף השלוליות למניעת כניסת בקר.

  • ביוזמת רט"ג הוצב שילוט ובו הסבר אקולוגי על שלוליות חורף.

  • מאז ההסדרה הפכו השלוליות למוקד עניין למטיילים רבים.

  • אדריכלות נוף: משרד גרינשטיין הרגיל.

הצבת שוקת שתייה לבקר במעלה הנחל כחלופה למי השלולית

שיקום שלולית תחתונה ע"י ניקוי גידור למניעת כניסת בקר

לפני השיקום - זיהום שלוליות החורף ע''י הפיכתם למקור מי השתיה של עדר הבקר

to the top
לראש הדף