עין הכפר – שיקום

עין הכפר – שיקום סביבת המעיין וקטע הנחל (תנינים)

מניעת המשך זיהום והרס סביבת המעיין והנחל ע"י עדרי בקר, הוצאת העדרים והרחקתם מתחומי המעיין והנחל אל שקתות מים שהוצבו, כחלופה למי המעיין, במעלה הגבעות של שטחי המרעה.

קטע ההסדרה : עין הכפר ("עין כּוּפְרֵין" בשמו הקודם) וקטע נחל תנינים שבמורדו. ביצוע בשנת 2013

  • מיזם משותף לרשות הטבע והגנים, לענף הבקר של עין השופט ומשמר העמק, למוא''ז מגידו, קק"ל, ורשות ניקוז כרמל.

  • נחפרו והונחו קווי מים אל שקתות בטון שנבנו במעלי גבעות שטחי המרעה.

  • בוצעו שינויים בגידור ובמעברי "מנע בקר" כדי למנוע כניסת בקר לרצועת הנחל.

  • אדריכלות נוף: אד' חנה לבנה.

הצבת שקתות במעלי הגבעות והנחת קווי מים אליהן

השתקמות הנחל שנה לאחר הרחקת הבקר מהמעיין

השתקמות הנחל שנה לאחר הרחקת הבקר מהמעיין

to the top
לראש הדף