נחל תנינים - פיתוח קטעי המעלה

פיתוח קטעי המעלה של נחל תנינים

פיתוח וטיפוח קטעי נחל שלהם ערכי טבע ונוף ייחודיים.

ביצוע למן 2001

  • פתיחת צמחיית הנחל ויצירת בריכות שכשוך ופינות בילוי בנקודות נביעה.

  • ביצוע מקבצי נטיעות בגדות הנחל.

  • ביצוע ביצור גדות לשימור פיתולי הנחל.

  • יישום תכנית תחזוקה המתחשבת בעונות קינון ובצרכי שימור וטיפוח בתי גידול של סביבת נחל.

  • תמיכה בפעילות קהילה של "שומרי הנחל", "שבילי הנחל" ועוד.

זרימות נחל תנינים מהוות מוקדי טיול ובילוי בטבע

זרימת נחל תנינים בפיתול הנחל המבוצר בעמיקם

נטיעת מקבצי עצים בגדות נחל תנינים

קטע נחל מוסדר לפני פיתוחו הנופי

תחזוקת קטעים בנחל ע''י כיסוח צד אחד של הנחל ושימור הגדה הנגדית במצבה הטבעי

to the top
לראש הדף