דלג לתוכן ראשי

מכרז כ"א 1/23 –אחראי.ת סביבה קשרי קהילה, ניהול קהל וחינוך

גלול
צילום עמיקם הרפז - סכר הטיית נחל תנינים

מכרז כח אדם

תאריך התחלה
28.12.2022
תאריך אחרון להגשה
15.01.2023
סטטוס
סגור
צורת הגשה
אימייל

ניתנת בזאת הודעה ע"י רשות ניקוז ונחלים כרמל ( להלן – "הרשות") על משרה פנויה של אחראי.ת סביבה קשרי קהילה, ניהול קהל וחינוך,  והזמנה להציג מועמדות לאיוש המשרה.

 

1. פרטי המשרה:

1.1. תפקיד: עובד.ת במחלקת סביבה, וקהילה.

1.2. ממונה ישיר: מנכ"ל הרשות

1.3. היקף משרה: 100% משרה. נדרשת נוכחות פיזית במשרדי הרשות לפי היקף המשרה.

1.4. מהות התפקיד: יצירת אחריות ופעילות סביבתית קהילתית באמצעות חיבורים בין קהלי היעד (תושבים, חקלאים, קהילות, עמותות, מערכות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי ובכלל זה חינוך מיוחד, מוסדות אקדמאים, גיל שלישי, ועדות איכות סביבה, מנהלי חינוך סביבה וקהילה או מי מטעמם ברשויות המוניציפליות) לשטחים הפתוחים ולנחלים בתחום רשות הניקוז והנחלים כרמל.

1.5. תנאי שכר: על פי טווח השכר שנקבע על ידי האוצר 9,000 – 13,000 ₪

2. כללי:

מועמדים המבקשים להציג את מועמדותם למכרז, מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים:

2.1. קו"ח שיכללו פירוט ניסיון מקצועי ותעסוקתי (בצירוף אסמכתאות).

2.2. תעודות המעידות על כישורי המועמד; השכלה, השתלמויות, וכיו"ב.

2.3. המלצות ממקומות עבודה קודמים.

3. תנאי סף:

3.1. השכלה: אקדמאי/ת בתחום מדעי הרוח והחברה. יתרון לבוגרי תכנון ערים /חינוך/ סביבה/ גיאוגרפיה

3.2. ניסיון מקצועי: 2 שנות ניסיון מקצועי רלוונטי לפחות

4. מועמדים/ות העונים/ות על דרישות המכרז יישלחו את קורות החיים והמסמכים הנדרשים לדוא"ל: manager@rncarmel.co.il עד ליום: ראשון, 15/1/2023 , ועד לשעה 16:00.

נא לציין בכותרת הדוא"ל את שם המועמד המלא ואת שם המשרה. פניות מתאימות בלבד תיענינה. רשות ניקוז ונחלים כרמל שומרת על זכותה להאריך את המועד להצגת מועמדות למשרה האמורה. בקשות שתגענה ללא הפרטים כאמור ו/או לאחר המועד לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת בחינה.

5. רשות ניקוז ונחלים כרמל אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ושומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכי המכרז בכל שלב.

6. הוראות מכרז זה כפופות להוראות הממונה על השכר במשרד האוצר, ולכן ככל שידרשו שינויים כלשהם במכרז ע"י משרד האוצר, הם ישולבו במכרז.

7. הוראות מכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בין המועמד לבין רשות ניקוז ונחלים כרמל, והמועמד/ת אשר ימצאו מתאימים אפשר שיידרשו לחתום על הסכם התקשרות.

8. הליכי המכרז:

8.1. המכרז יתקיים בפני ועדת כ"א.

8.2. את ההצעות יש להגיש בהתאם למפורט לעיל.

8.3. הועדה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינן עומדות בתנאי מכרז זה.

8.4. הועדה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור ראיונות, מבחני מיון והתאמה טרם ועדת הבחינה.

8.5. המועמדים שהצעותיהם יעמדו בתנאי הסף וימצאו מתאימים יוזמנו לראיון. על אף האמור מובהר כי הועדה שומרת על זכותה לזמן רק חלק מהמועמדים לראיון, וזאת בהתאם להתרשמותה מהמסמכים שיוגשו על ידי המועמד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הועדה.

9. דרישות התפקיד:

9.1. יחסי אנוש מעולים

9.2. ראיה מערכתית

9.3. יכולת הסברה ושיווק

9.4. ידע ויכולת בניהול תקציב

9.5. יכולת ייזום והובלת פרויקטים

9.6. יכולת מתן שירות מצוין

9.7. יצירתיות ביוזמות ובשיתופי פעולה

9.8. היכרות עם עולם התוכן של איכות הסביבה.

9.9. ניסיון בעבודה עם קהילות

9.10. שליטה טובה בכל תוכנות האופיס ובאינטרנט

10. פירוט אחריות:

10.1. חשיפת פעילות הרשות והסברה לכלל הקהלים באזור: תושבים, חקלאים, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, הקהילות השונות, קשר שוטף עם דוברי המועצות שיווק הפעילות לרשויות מול הדוברים ומנהלי יחידות איסוף וקבלת מידע על הנעשה בכל אגפי הרשות והפצתו בשיתוף ובתאום עם דובר הרשות.

10.2. הנגשת וקידום המידע בסיוע דובר הרשות – ליווי כל תוכניות ו/או פרויקט של הרשות ליצירת שיתופי פעולה והפחתת התנגדויות סביב פרויקטים של הרשות במרחב החל משלבי התכנון ועד שלבי הביצוע.

10.3. קשר עם כל הרשויות בשטחי רשות הניקוז- חשיפה ותיאומים של הפעילויות ברשות הניקוז והנחלים כרמל למול כלל הגורמים הפעילים במרחב (רשויות מקומיות, רט"ג, קק"ל, ארגונים ירוקים, ועדות חקלאיות ועוד…)

10.4. גיוס תקציבים – הגשת קולות קוראים, בחינה מול הרשויות המקומיות צרכי קולות קוראים, פניה לקרנות ואיתור מקורות לפעילות על ידי איגום משאבים עם גורמים אחרים במרחב.

10.5. הכשרות מקצועיות – ייזום ויצירת מסגרות להכשרות עבור גורמי מקצוע, חקלאים, למדריכים, וגורמי חוץ מהרשויות המקומיות וגורמי התכנון והחינוך, ולעובדי הרשות.

10.6. חינוך ייזום והפעלת תוכניות בבתי ספר ובחינוך הבלתי פורמלי ובכלל זה בחינוך המיוחד: גיוס תקציבים / ייזום פרויקטים חינוכיים / גיוס שותפים / וניהול הפרויקטים (דרך פרויקטורים / שותפים / גופי תוכן) פרסומם בשיתוף דובר ברשות.

10.7. קהילות- פרויקטים ופעילויות – קשר לקהילות אשר בשטחן מתבצע פרויקט של רשות הניקוז במטרה לחזק את הקשר, המחויבות ותחושת השייכות לשטחים הפתוחים יצירת חיבורים בין חלקי הקהילה סביב פעילות בשטחים הפתוחים.

10.8. קידום אירועי שיא בשטחים הפתוחים – שותפות באירועי עוגן שנתיים ברשויות המוניציפליות לחיבור הקהילות לשטחים הפתוחים.

10.9. כל נושא אחר כפי שיתבקש על ידי מנכ"ל הרשות

 

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

רק פניות מתאימות תענינה.

 

אייל שני

מנכ"ל

רשות ניקוז ונחלים כרמל

הידעת?

כמה רשויות חברות ברשות ניקוז כרמל?

ברשות חברות כ- 15 רשויות מקומיות (ורשויות נוספות בחלקים מזעריים),

דילוג לתוכן