דלג לתוכן ראשי

מכרז פומבי – מכרז מסגרת לעבודות תחזוקה

גלול
צילום נחל תנינים

עבודות תחזוקה שוטפת של נחלים ועורקי ניקוז

במכרז נבחרו המציעים:
• בני פואד עסלי בע"מ
• בהג'ה בע"מ
• מנחם שוורץ עבודות פיתוח עפר

תוכן המכרז ומסמך הבהרות בקובצים המצורפים

תאריך התחלה
18.08.2022
תאריך אחרון להגשה
18.09.2022
סטטוס
סגור
צורת הגשה
מוגש במשרדי החברה

רשות ניקוז כרמל, מזמינה בזאת הצעות לעבודות תחזוקה שוטפת של נחלים ועורקי ניקוז לרבות הוצאת סחף בתחום הרשות וכן עבודות מסגרות ככל שידרש.

הידעת?

כמה רשויות חברות ברשות ניקוז כרמל?

ברשות חברות כ- 15 רשויות מקומיות (ורשויות נוספות בחלקים מזעריים),

דילוג לתוכן